Společnost, která tvoří naše já.

Když se Vás někdo zeptá, co si představujete pod pojmem společnost, tak co se Vám jako první vybaví? Většina lidí by Vám odpověděla, že je to určitá komunita lidí, která na Vás má určitým způsobem vliv. A asi nejčastějším případem jsou přátelé. Ale je to opravdu jediná společnost ve Vaší blízkosti? Když se nad tímto tématem více zamyslíte, tak přijdete na nejrůznější příklady. Když se člověk narodí, tak jeho první a nejdůležitější společností je rodina. Mezi rodinu řadíme mámu, tátu, sourozence, babičky, dědy a mnoho dalších osob. Mnohokrát si to ani neuvědomujete, ale tato společnost je pro nás základní kámen.

děti

Rodina nás učí ty nejzákladnější a nejpodstatnější věci, co potřebujeme k životu. Mezi ně řadíme mluvu, chůzi, hygienické návyky a mnoho dalšího. Další společností, která nás formuje je školka. Ve školce se potkáváme s novými dětmi a učitelkami. V těchto institucích nás učí kolektivní práci, samostatnosti a učit se dělení o věci. Už v mateřských školkách dochází k tomu, že nás začínají formovat do určitého tvaru, abychom byli schopní se zapojovat do dalších společností. Existují různé tabulky, které nám určují, co bychom v daném věku měli zvládat a umět. Už v mateřských školkách kolikrát děti dávají dost často najevo, co se jim líbí a co dělat nechtějí. Ale tabulky jsou tabulky, tak se musíme podřídit. Když úspěšně prokážeme, že přesně spadáme do předem stanovených tabulek, je nám dovoleno poznávat další společnosti. 

knihy v knihovně

Asi víte, o které se jedná. O základní školu, střední školu a vysokou školu. Říká se, že škola je základ života. Ale podle mě, tato slova už dlouho neplatí. Ano, ve školách Vás naučí předem stanovené osnovy. Ale o životě Vás nenaučí nic. Po škole nás čekají další různorodé společnosti. Na některé budeme vzpomínat s úsměvem a na některé ne. Ale díky každé společnosti, kterou poznáme, jsme lidmi, jakými jsme nyní.