Kdo provádí účtování svj

Prakticky v každém paneláku dnes máme společenství vlastníků jednotek, které nahradilo dřívější bytová družstva. Ta samozřejmě někde zůstávají, avšak takových míst je pomálu. Většina z nich přešla právě na tento nový model.

Ten funguje poměrně jednoduše – každý vlastník bytové jednotky platí měsíčně určitou částku, která jde do fondu oprav. O použití těchto peněz se pak rozhoduje na schůzích pomocí hlasování. Avšak vzhledem k tomu, že společenství vlastníků jednotek je oficiálně uznaný právní subjekt, musí se také řídit určitými pravidly.

klasický panelák

Jedním z nich je pak i fakt, že musí mít vedeno účetnictví. A to může být problém, neboť je jen malá pravděpodobnost, že mezi všemi vlastníky bude někdo, kdo se v tomto oboru nejen vyzná, ale zároveň bude ochoten tuto funkci převzít. Jak tedy probíhá obvykle účtování svj?

Většinou s pomocí externích účetních firem. Pokladník po celý rok sbírá veškeré potřebné podklady, jako jsou faktury, příjmové a výdajové pokladní doklady, výpisy s účtu a podobně, a v době účetní uzávěrky je předá domluvené firmě. Ta je následně zpracuje a vytvoří účetní uzávěrku. Ta je pak přednesena na výroční schůzi, aby byli všichni majitelé srozuměni s tím, jak probíhá hospodaření s jejich penězi.

vedení účetnictví

Pokladník samozřejmě také sleduje stav pokladny a musí mít vždy přehled o tom, kolik peněz ve fondu oprav momentálně je. Tuto informaci pak sdělí vždy na schůzi, aby měli účastníci ještě před hlasováním přehled o tom, s jakou částkou mohou počítat. Počítat je však potřeba samozřejmě i s tím, že práce externích účetních rozhodně není zadarmo. I tento výdaj je tedy potřeba naplánovat a ujistit se, že potřebná částka bude na účtu. Vzhledem k rozsahu práce je totiž jasné, že rozhodně nebude nejmenší. Přesto je to v mnoha případech jediné možné řešení. Všichni tak totiž budou mít jistotu, že vše bude tak, jak má být, a že se později neobjeví žádné problémy, které by bylo potřeba řešit.